Kalima Ba’ada Ya Swalatu Dhuhri Na Asr Na Fajri

Kalima Ba'ada Ya Swalatu Dhuhri Na Asr Na Fajri

# Jina Ya Darsa Jina Ya Sheikh Sikiliza Download
1 Masharti Ya Kufunga Swaum Sheikh Badr Muhammad Sikiliza Download
2 Wale Waliopewa Rukhsa Ya Kula Mchana Wa Ramadhan Sheikh Badr Muhammad Sikiliza Download
3 Uwajibu Wa Kuitekeleza Swala Sheikh Badr Muhammad Sikiliza Download
4 Masharti Ya Swala Sheikh Badr Muhammad Sikiliza Download
5 Masharti Ya Swala-Kuondosha Najisi Sheikh Badr Muhammad Sikiliza Download
6 Masharti Ya Swala-Kujistiri Tupu Sheikh Badr Muhammad Sikiliza Download
7 Dhikri Baada Ya Swala Sheikh Badr Muhammad Sikiliza Download
8 Masharti Ya Swala-Kuingia Kwa Wakati Sheikh Badr Muhammad Sikiliza Download
9 Masharti Ya Swala-Kuelekea Qibla Sheikh Badr Muhammad Sikiliza Download
10 Masharti Ya Swala-Niyaa Sheikh Badr Muhammad Sikiliza Download
11 Adabu Za Kuelekea Msikitini Sheikh Badr Muhammad Sikiliza Download
12 Sifa Ya Swala Ya Mtume Sheikh Badr Muhammad Sikiliza Download
13 Sifa Ya Swala Ya Mtume Sheikh Badr Muhammad Sikiliza Download
14 Sifa Ya Swala Ya Mtume Sheikh Badr Muhammad Sikiliza Download
15 Sifa Ya Swala Ya Mtume Sheikh Badr Muhammad Sikiliza Download
16 Sifa Ya Swala Ya Mtume Sheikh Badr Muhammad Sikiliza Download
17 Zakatul Fitri Na Yale Yanayo Fungamana Na Swala Ya Eid Sheikh Badr Muhammad Sikiliza Download
18 Nasaha Kwa Waislamu Wote Kwa Ujumla Sheikh Badr Muhammad Sikiliza Download